Onderhoud

Onderhoudsvenster: Netwerk

Elke nacht van woensdag op donderdag tussen 0:15 en 06:00 heeft onze netwerkleverancier een onderhoudsvenster ingepland. De achterliggende reden is dat alle netwerk apparatuur en software up-to-date gehouden dient te worden.

Dit betekent niet dat er tijdens elk onderhoudsvenster daadwerkelijk aanpassingen worden doorgevoerd. Alleen indien er onderhoud nodig is, wordt dit uitgevoerd.

Tijdens het onderhoudsvenster dient er rekening gehouden te worden met korte onderbrekingen. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat deze onderbrekingen zo kort mogelijk zijn. Mocht het onderhoud langere onderbrekingen met zich meebrengen, of verwachten wij dat de hinder meer zal zijn dan wat normaal gesproken verwacht wordt dan stellen wij u hier uiteraard alsnog van op de hoogte.

Aangezien dit onderhoudsvenster op het gehele netwerk plaats kan vinden, is deze van toepassing op vrijwel onze gehele dienstverlening.

Onderhoudsvenster: Webhosting, E-mail Only hosting en Managed VPS

In principe plannen wij elke woensdagavond onderhoud in op onze shared-hosting en Managed VPS servers. Het onderhoudsvenster is geplanned tussen 22:00 en 23:00.

Tijdens het onderhoudsvenster worden voornamelijk minor updates doorgevoerd, zodat de VPS’en en shared-hosting servers up-to-date blijven met de laatste versies van verschillende software. Dit zijn geen updates, die mogelijk invloed hebben opde werking van uw websites, webapplicaties of e-mailverkeer. Houdt tijdens het onderhoudsvenster wel rekening met korte onderbrekingen.

Note: niet elk onderhoudsvenster zal zorgen voor een onderbreking (sommige updates vereisen geen herstart van de server of de service). Als er geen updates klaarstaan op een woensdag, dan wordt er ook geen onderhoud uitgevoerd.

Mocht er een update zijn die mogelijk wel een langere onderbreking met zich mee brengt; of mocht de update mogelijk wel van invloed zijn op de werking van uw websites, webapplicaties of e-mailverkeer (bijvoorbeeld een major update),dan melden wij dit vooraf.

Onderhoudsvenster: Hosted Exchange en overige diensten

Op ons Hosted Exchange platform is er geen sprake van onderbrekingen, door onaangekondigd onderhoud. Is er sprake van een grote update, zoals een DNS-wijziging of Versie wijziging, dan wordt dat vooraf gemeld. Ook eventuele andere onderhoudswerkzaamheden zullen geen onderbrekingen verzorgen tenzij anders aangekondigd.